verblijf in de natuur

Welkom bij hof eyghentijds

Koliek door voeren van appels in de Diezemonding

Op woensdag 21 september troffen de beheerder en vrijwilligers van FREE Nature een ernstig ziek Konikveulen aan in natuurgebied de Diezemonding. Het jonge dier was er zeer slecht aan toe: het had hoge koorts en was verlaten door zijn kudde.

Gelukkig heeft de dierenarts het dier met succes behandeld. De oorzaak voor deze plotselinge ziekte was in eerste instantie onduidelijk: tót de beheerder de volgende dag een grote hoeveelheid appels aantrof in het gebied.

KOLIEK

Hieruit blijkt dat de Konikpaarden en Rode Geuzen worden bijgevoerd met appels. Dit is zeer gevaarlijk voor de dieren. Voor een veulen kan het eten van vier of vijf appels al leiden tot ernstige koliek, met mogelijk fatale afloop. In het geval van het konikveulen kwam hulp op tijd en is de behandeling van de dierenarts goed aangeslagen. Het veulen voelt zich inmiddels weer goed, maar herhaling willen we graag voorkomen.

Het voeren van appels lijkt misschien onschuldig en wordt goed bedoeld, maar kan verregaande gevolgen hebben. Wij vragen onze bezoekers om dit daarom niet meer te doen.

BIJVOEREN NIET NODIG

Bovendien is het bijvoeren met appels (of andersoortig voer) niet nodig. De paarden en runderen in de Diezemonding leiden een vrij bestaan, maar worden meerdere keren per week gecontroleerd door de beheerders. Als het nodig is, wordt er ingegrepen. Zoals deze week door het inschakelen van de dierenarts, of door bij te voeren met hooi of mineralen wanneer dit nodig is.

Op de bebording staat duidelijk aangegeven de dieren niet te aaien of voeren. We willen bezoekers met klem verzoeken zich hieraan te houden, zodat de dieren hun vrije leven zorgeloos kunnen voortzetten.