Welkom bij hof eyghentijds

Huisregels

HUISREGELS

zoals elk bedrijf haar huisregels kenbaar maakt, hebben ook wij e.e.a. op schrift gezet.

Maar het allerbelangrijkste blijft uiteraard… gezelligheid, veiligheid en respect voor elkaar. 

Toegang erf en terras alleen mogelijk bij het afnemen van een consumptie bij onze horeca. 

 1. Hof Eyghentijds heeft een aantal huisregels verwoord wat binnen het terrein van de bezoekers wordt verwacht en wat u van ons kunt verwachten. Deze regels gelden op ons hele terrein. (horeca, binnenerf, dierenwei, etc). Bij het betreden van ons terrein gaat u met deze regels en het geldende wettelijke handhavingsbeleid akkoord.
 2. Alle aanwijzingen van medewerkers van Hof Eyghentijds, die verband houden met de huisregels, moeten direct worden opgevolgd.
 3. Binnen ons Hof bent u zelf verantwoordelijk voor uw eigendommen. Denk aan jassen mee nemen. Ook bij het betreden van onze openbare ruimte geldt deze regel. Wij hebben een garderobe waar u gratis gebruik van mag maken. Dit is uw eigen risico.
 4. Het toilet is uitsluitend voor de bezoekers van Hof Eyghentijds.
 5. In ons Hof gaan wij respectvol met elkaar om. Beledigende of discriminerende opmerkingen of acties naar gast of personeel worden dan ook niet getolereerd, dit is verboden.
 6. Het is verboden door woord of gebaar (handeling), onze bezoekers of medewerkers seksueel te intimideren.
 7. Om de rust, orde en veiligheid te bewaken is het verboden om geweld te gebruiken of met geweld te dreigen naar gast of personeel.
 8. Het is verboden op ons terrein de dieren te voeren. Ook is het verboden het eten van de dieren te pakken en te geven of te verplaatsen (hooi, brok, etc.)
 9. Op ons terrein word er respectvol met onze dieren om gegaan. Acties zoals slaan, schoppen, schelden, opjagen, knijpen etc. worden ook niet getolereerd. Afhankelijk van de ernst van deze handelingen kan u verzocht worden het terrein te verlaten.
 10. De horeca D’n Boerenhap dient zich te houden aan de vereisten van de Drank- en Horecawetgeving 1 januari 2014, sterk- en zwak alcohol houdende drank wordt daarom niet verstrekt aan bezoekers jonger dan 18 jaar. Bij twijfel over de leeftijd van een bezoeker vragen onze medewerkers naar het identiteitsbewijs.
 11. Om de sfeer leuk te houden in ons Hof wordt er bij het vermoeden van dronkenschap geen alcohol meer geserveerd aan de desbetreffende persoon. Wij mogen wettelijk geen dronken gasten op ons terrein toelaten, dit geldt ook voor het gebouw en de Horeca.
 12. Tijdens uw aanwezigheid maakt u gebruik van eigendommen van Hof Eyghentijds en derden, het is verboden om diefstal en vernieling te plegen. Deze zullen als misdrijf worden aangegeven.
 13. Bezoekers dienen bij het beschadigen van eigendommen van Hof Eyghentijds en derden dit te melden bij de medewerkers.
 14. De paddocks en weides met onze dieren erin zijn verboden toegang. Ook is het verboden de dieren eruit te halen.
 15. Om u en uw familie, vrienden en kennissen een aangenaam verblijf te kunnen bieden, is het verboden om drugs of wapens te bezitten, te gebruiken of te verhandelen.
 16. Hof Eyghentijds stelt haar locatie niet voor andere doeleinden ter beschikking dan in ons beleid is vastgesteld, het is daarom verboden om goederen te verhandelen of te helen.
 17. De medewerkers van Hof Eyghentijds waken over uw veiligheid, bij calamiteiten treedt het noodplan in werking. U wordt vriendelijk doch dringend verzocht eventuele aanwijzingen van de medewerkers of herkenbare BHV-ers op te volgen.
 18. Laat uw eigendommen op de locatie van Hof Eyghentijds en in uw auto niet onbewaakt achter. Hof Eyghentijds is niet aansprakelijk voor vermissing, beschadiging of diefstal van uw eigendommen. Parkeren, zowel op de parkeerplaats of als in de omgeving van de boerderij, geschiedt op eigen risico.
 1. Wij bewaken ons terrein en onze eigendommen met zichtbare en onzichtbare camera’s. de camera beelden dienen ter allen tijde ter uitwisseling met justitie.
 2. U dient uw hond ten allen tijde aangelijnd te houden, zowel binnen als buiten. U dient ook de uitwerpselen zelf op te ruimen.
 3. Zelf meegebracht voedsel en drank nuttigen op het terrein is niet toegestaan.

Het overtreden van de huisregels op de wettelijke bepalingen zal er conform het handhavingsbeleid worden opgetreden, dit kan leiden tot een lokaalontzegging van maximaal 18 maanden voor een overtreding of na aangifte bij justitie van een misdrijf tot een lokaalverbod voor onbepaalde tijd.